Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: DeiktiCo Oy, y-tunnus 1888535-3
Postiosoite: Vanha Kulloontie 1, 06830 Kulloonkylä
Puhelinnumero: +358 40 7293360
Sähköposti: support@deiktico.com
Rekisteriasioita hoitava henkilö: Mikko J. Nieminen
Rekisterin nimi: DeiktiCo asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito asiakkaaseen, myynti ja markkinointi
Rekisterin tietosisältö:

  • Asiakkaan nimi, yritys, vastuualue
  • Osoite, postinumero ja -toimipaikka
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Asiakassuhteen ylläpidon historiatiedot
  • Tarjoukset ja tilaukset
  • Tietojen viimeisin muokkausajankohta

Säännönmukaiset tietolähteet: henkilötietoja tarjoavia palveluita tarjoavat yritykset ja viranomaispalvelut, yrityksen oma viestintä, henkilöiden oma viestintä

Rekisterin suojauksen periaatteet:Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. DeiktiCo Oy vastaa kirjallisesti. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Asiakastietoja ei luovuteta DeiktiCon asiakasohjelman ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle