Toimitusehdot

DeiktiCo Oy yritysmyynnin toimitusehdot

Yleistä

Nämä yleiset ehdot koskevat DeiktiCo Oy:n (toimittaja) toimittamia tuotteita, sekä suoraan että ebbasten.com verkkokaupan kautta, jos muuta ei ole kirjallisesti sovittu asiakkaan ja toimittajan välillä. Ebbasten.com B2B verkkokauppa on suunnattu vain yritysasiakkaille, taloyhtiöille, järjestöille ja julkisille tahoille.

Tilaaminen

Tuotteiden tilaaminen tapahtuu internetin kautta tai muuten sopimalla. Jotta tilaus on sitova toimittajan kannalta, toimittajan on vahvistettava se kirjallisesti ennen toimitusta. Jos tuote on poistunut valikoimista tai jos sitä ei jostain muusta toimittajasta riippumattomasta syystä voida toimittaa kohtuullisista yrityksistä huolimatta, toimittaja ei ole velvollinen toimittamaan ko. tai vastaavaa tuotetta, vaikka asiakas on sellaisen tilannut.

Toimitus ja rahti

Toimituspäivä on se päivämäärä, jolloin asiakas vastaanottaa tuotteen. Jos asiakas jättää noutamatta tai vastaanottamatta tuotteen sovittuna aikana, toimituspäivä määräytyy sen mukaan, milloin tuote on kuriirilla. Riski siirtyy asiakkaalle toimituspäivänä.

Toimitus tapahtuu tehtaalta ja tuotteet valmistetaan tilausta vasten mikäli muuta ei ole mainittu. Arvioitu toimitusaika on 5-10 työpäivää, mutta tapauksesta riippuen se voi olla myös muuta.

Rahtikuluja veloitetaan aina sama 40 euroa (alv 0). Mahdollinen alennuskuponki ei vaikuta rahtihintaan.

Toimituksen viivästyminen

Asiakas voi irtisanoa ostosopimuksen kirjallisesti, jos toimitus on toimittajasta johtuvien toimitusvaikeuksien vuoksi kestänyt enemmän kuin 45 päivää.

Hinnat ja maksaminen

Ebbasten.com verkkokaupan kotisivuilla esiintyvät hinnat ovat ilman arvonlisäveroa (alv0), jos muuta ei ole mainittu. Rahti- ja postikulut eivät sisälly hintaan, vaan ne veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaan.

Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa hintoja ennen toimituspäivää, mutta siitä on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti. Asiakkaalla on silloin oikeus perua ostosopimus kirjallisesti. Pidätämme itsellämme oikeuden peruuttaa tilaus huolimatta siitä, että kyseessä on tilauksessa tapahtunut virhe, kuten painovirhe, tekniset ongelmat tai massatilaukset.

Ostokset tehdään laskua vastaan. Suoritamme tarvittaessa luottotietojen tarkistuksen ennen tilauksen hyväksymistä. Laskutus tapahtuu toimituspäivänä tai aikaisemmin siten, että eräpäivä asetetaan estimoidun toimituspäivän mukaan.

Maksun viivästyminen

Jos asiakas ei suorita maksua ajoissa, toimittajalla on oikeus veloittaa viivästyskorko ja tarvittaessa keskeyttää tavarantoimitus tai osa siitä.Jos maksu viivästyy enemmän kuin 30 päivää maksumuistutuksen jälkeen, toimittaja voi kirjallisesti vaatia maksun suorittamista kokonaan tai osittain. Toimittajalla on myös oikeus periä viivästyskorkoa.

Omistusoikeus

Tuotteet pysyvät toimittajan omistuksessa kunnes tuotteet on kokonaan maksettu.

Palautus ja reklamaatio

Asiakkaalla on oikeus palauttaa vain sellaiset tuotteet, jotka ovat toimittajan varastossa. Tuotteilla, jotka on valmistettu tilausta vasten tai joita ei ole toimittajan varastossa tai joihin on tehty muutoksia asiakkaan pyynnöstä, ei ole palautusoikeutta. Tiedustelu palautuskäytännöstä tai reklamaatio tulee tehdä kolmen päivän kuluessa toimituspäivästä. Tiedustelu tehdään myyntipalvelussa, ks. ”Ota yhteyttä”.

Tuote on palautettava toimittajalle vahingoittumattomana ja käyttämättömänä alkuperäisessä pakkauksessaan. Palautuksen yhteydessä tarvitaan kopio laskusta ja/tai kuitista maksutositteineen. Palautus ja hyvitys hyväksytään vasta, kun toimittaja on vastaanottanut ja tarkistanut tuotteen ja todennut sen olevan yllämainittujen ehtojen mukaisessa kunnossa. Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia palautuksesta aiheutuvista kustannuksista. Palautettavan tuotteen kuljetusriski ja -kustannus kuuluu asiakkaalle. Takaisinmaksun ja/tai hyvityksen yhteydessä toimittaja pidättää rahtikuluja ja käsittelykuluja yhteensä max. 500 euroon saakka.

Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa tuote heti vastaanotettuaan todetakseen sen mahdolliset näkyvät viat ja puutteet. Mikäli asiakas löytää virheen, siitä tulee reklamoida 7 päivän kuluessa toimituspäivästä. Jos reklamaatiota ei tehdä, asiakkaan katsotaan hyväksyneen tuotteen siinä kunnossa kuin se oli toimitettaessa.

Takuu

Tuotteissa on toimittajan myöntämä takuu, 1 vuotta tai pidempi mikäli näin on tarjouksessa asiakkaalle annettu. Takuuaika ei pitene, jos toimittaja on korjannut virheen tai tuote on vaihdettu uuteen.

Virhevastuu

Toimittaja on velvollinen korjaamaan tuotteessa ilmenevät virheet alla olevien ehtojen mukaisesti niin nopeasti kuin olosuhteet vaativat. Ebbasten.com ei ole vastuussa virheestä, joka ei vaikuta tuotteen käyttöön.

Toimittaja ei ole vastuussa

a)      virheestä, joka johtuu tuotteen käytöstä muiden tuotteiden tai lisälaitteiden kanssa siten, että se vaikuttaa tuotteen toimintaan;
b)      virheestä, joka johtuu sellaisista asiakkaan laitteeseen tekemistä muutoksista joita ei ole tehty toimittajan ohjeiden mukaan;
c)      virheestä, joka johtuu väärästä käyttötavasta tai asiakkaan, tämän henkilökunnan tai kolmannen osapuolen aiheuttamasta laiminlyönnistä;
d)      tuotteen normaalista ylläpidosta ja käytöstä, kuten säädöistä ja perushuollosta, normaalista kulumisesta tai tarvittavien lisätarvikkeiden tai  -laitteiden hankinnasta.

Toimittaja vastaa vain virheestä josta ilmoitetaan viikon kuluessa toimituspäivästä.
Jos tuote on esim. kokonsa vuoksi vaikea siirtää/toimittaa huoltoon, virheen korjaaminen/huolto tehdään asiakkaan luona. Jos asiakas on ilmoittanut virheestä, ja huolto toteaa ettei tuotteessa ole toimittajan vastuulle kuuluvaa virhettä, asiakas korvaa toimittajalle tarkistuksesta aiheutuneet kulut voimassaolevan hinnaston mukaan.

Vastuun rajoitukset

Jos korvausvastuu lankeaa toimittajalle edellä esitettyjen ehtojen mukaisesti, eikä virhe johdu asiakkaan huolimattomuudesta, korvaussumma on korkeintaan virheellisen tuotteen ostohinta.

Toimittaja vastaa vain suorista vahingoista. Epäsuoria tappioita, kuten ansionmenetykset ja asiakkaan tiedostojen katoamista ei korvata, eikä myöskään sellaisia vahinkoja, joita toimittaja ei ole voinut etukäteen huomioida, välttää tai selvittää.

Ylivoimainen este

Toimittaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. työtaistelutoimenpiteet, henkilökunnan sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot sekä häiriöt kuljetuksissa. Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli kolme kuukautta, on sekä toimittajalla että asiakkaalla oikeus purkaa tilaus ilman vahingonkorvaus-, viivästys- tai muita seuraamuksia.

Varaus

Pidätämme oikeuden peruuttaa tilaukset siitä huolimatta, että kyseessä on painovirhe, tekninen ongelma tai massatilaukset.

Asiakasviestintä

DeiktiCo Oy voi lähettää asiakkailleen asiakaspalveluviestintää. Hyväksymällä toimittajan tilaus- ja toimitusehdot asiakas hyväksyy asiakaspalveluviestien vastaanottamisen voimassaolevien lakien puitteissa. Tilausosoite ja muut asiakastiedot tallennetaan toimittajan asiakastietojärjestelmään asiakassuhteen ajaksi voimassaolevien lakien puitteissa.

Sopimuksen siirto

DeiktiCo Oy voi ilman asiakkaan hyväksyntää siirtää oikeuden maksun vastaanottoon voimassaolevien yleisten ehtojen mukaisesti.
Toimittajalla on oikeus muuttaa yritysmyyntiin liittyviä tilaus- ja toimitusehtoja julkaisemalla uudet ehdot verkkosivuilla.
Jo tehtyä kauppaa koskevia yleisiä ehtoja ei muutoin saa siirtää ilman toisen osapuolen suostumusta.

Erimielisyydet

Erimielisyydet koskien näiden ehtojen tulkintaa ja soveltamista ratkaistaan välimiesmenettelyssä Suomen lakien mukaisesti, mikäli osapuolet eivät pääse muuten keskenään sopimukseen.