Toimitusehdot

Toimitusehdot

DeiktiCo Oy yritysmyynnin toimitusehdot

 

Yleistä

Pyydämme tutustumaan toimitusehtoihin ennen tilausta. Tarvittaessa saat lisätietoja ja opastusta Verkkokaupan asiakaspalvelusta.

Nämä yleiset ehdot koskevat DeiktiCo Oy:n (toimittaja) toimittamia tuotteita, sekä suoraan että ebbasten.com verkkokaupan kautta, jos muuta ei ole kirjallisesti sovittu asiakkaan ja toimittajan välillä. Ebbasten.com B2B verkkokauppa on suunnattu ennen kaikkea yritysasiakkaille, järjestöille, taloyhtiöille ja julkisille tahoille. Tarvitset ALV-tunnuksen voidaksesi asioida.

Tilaaminen

Tuotteiden tilaaminen tapahtuu internetin kautta tai muuten sopimalla. Jotta tilaus on sitova toimittajan kannalta, toimittajan on vahvistettava se kirjallisesti ennen toimitusta. Jos tuote on poistunut valikoimista tai jos sitä ei jostain muusta toimittajasta riippumattomasta syystä voida toimittaa kohtuullisista yrityksistä huolimatta, toimittaja ei ole velvollinen toimittamaan ko. tai vastaavaa tuotetta, vaikka asiakas on sellaisen tilannut.

Toimitus ja rahti

Toimituspäivä on se päivämäärä, jolloin asiakas vastaanottaa tuotteen. Jos asiakas jättää vastaanottamatta tuotteen sovittuna aikana, toimituspäivä määräytyy sen mukaan, milloin tuote on kuriirilla. Riski siirtyy asiakkaalle toimituspäivänä.

Toimitus tapahtuu tehtaalta tai toimitusvarastosta, ja tuotteet voidaan valmistaa tilausta vasten mikäli muuta ei ole mainittu.
Rahtikuluja veloitetaan 7%, minimissään 22 euroa (ALV 0%).

Pientoimituslisä: Voimme perua alle 100€ toimituksista myös pientoimituslisän 22€, jollei muuta ole sovittu.

Toimituksen viivästyminen

Asiakas voi irtisanoa ostosopimuksen kirjallisesti, jos toimitus on toimittajasta johtuvien toimitusvaikeuksien vuoksi myöhässä enemmän kuin 45 päivää standardituotteiden osalta, tai 180 päivää räätälöityjen tuotteiden osalta.

Hinnat ja maksaminen

Ebbasten.com verkkokaupan kotisivuilla esiintyvät hinnat ovat ilman arvonlisäveroa (alv0), jos muuta ei ole mainittu. Rahti- ja postikulut eivät sisälly hintaan, vaan ne veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaan.

Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa hintoja ennen toimituspäivää, mutta siitä on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti. Asiakkaalla on silloin oikeus perua ostosopimus kirjallisesti. Pidätämme itsellämme oikeuden peruuttaa tilaus huolimatta siitä, että kyseessä on tilauksessa tapahtunut virhe, kuten painovirhe, tekniset ongelmat tai massatilaukset.

Ostokset tehdään laskua vastaan. Suoritamme tarvittaessa luottotietojen tarkistuksen ennen tilauksen hyväksymistä. Eräpäivä on 14 päivää tavaran toimituksen jälkeen, ellei muuta ole sovittu.

Maksun viivästyminen

Jos asiakas ei suorita maksua ajoissa, toimittajalla on oikeus veloittaa viivästyskorkoa ja tarvittaessa keskeyttää tavarantoimitus tai osa siitä.

Omistusoikeus

Tuotteet pysyvät toimittajan omistuksessa kunnes tuotteet on kokonaan maksettu.

Palautus ja reklamaatio

Tuotteilla, jotka on valmistettu tilausta vasten tai joita ei ole toimittajan varastossa tai joihin on tehty muutoksia asiakkaan pyynnöstä, ei ole palautusoikeutta. Peruutusoikeutta ei ole, jos tällaisen tuotteen toimittaminen on jo ehditty aloittaa, vaikka sitä ei vielä olisi toimitettu. Tiedustelu palautuskäytännöstä tai reklamaatio tulee tehdä kolmen päivän kuluessa toimituspäivästä. Tiedustelu tehdään myyntipalvelussa, ks. ”Ota yhteyttä”.

Asiakkaalla on sovittaessa mahdollisuus palauttaa sellaiset tuotteet, jotka ovat toimittajan varastossa. Palautettavasta tavarasta tuleva hyvitys päätetään tapauskohtaisesti. Enimmillään hyvitys on 80% hankintahinnasta. Tuote on palautettava toimittajalle vahingoittumattomana ja käyttämättömänä alkuperäisessä pakkauksessaan. Palautuksen yhteydessä tarvitaan kopio laskusta ja/tai kuitista maksutositteineen. Palautus ja hyvitys hyväksytään vasta, kun toimittaja on vastaanottanut ja tarkistanut tuotteen ja todennut sen olevan yllä mainittujen ehtojen mukaisessa kunnossa. Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia palautuksesta aiheutuvista kustannuksista. Palautettavan tuotteen kuljetusriski kuuluu asiakkaalle. Takaisinmaksun ja/tai hyvityksen yhteydessä toimittaja voi pidättää rahtikuluja ja käsittelykuluja yhteensä max. 500 euroon saakka.

Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa tuote heti vastaanotettuaan todetakseen sen mahdolliset näkyvät viat ja puutteet. Mikäli asiakas löytää virheen, siitä tulee reklamoida 7 päivän kuluessa toimituspäivästä. Jos reklamaatiota ei tehdä, asiakkaan katsotaan hyväksyneen tuotteen siinä kunnossa kuin se oli toimitettaessa.

Takuu

Tuotteissa on toimittajan myöntämä takuu, 1 vuotta tai pidempi mikäli näin on tarjouksessa asiakkaalle annettu. Takuuaika ei pitene, jos toimittaja on korjannut virheen tai tuote on vaihdettu uuteen.

Virhevastuu

Toimittaja on velvollinen korjaamaan tuotteessa ilmenevät virheet alla olevien ehtojen mukaisesti niin nopeasti kuin olosuhteet sallivat. Toimittaja ei ole vastuussa virheestä, joka ei vaikuta tuotteen käyttöön.

Toimittaja ei ole vastuussa

a)virheestä, joka johtuu tuotteen väärästä käytöstä siten, että se vaikuttaa tuotteen toimintaan;
b) virheestä, joka johtuu sellaisista asiakkaan laitteeseen tekemistä muutoksista joita ei ole tehty toimittajan ohjeiden mukaan;
c) virheestä, joka johtuu asiakkaan, tämän henkilökunnan tai kolmannen osapuolen aiheuttamasta laiminlyönnistä;
d) tuotteen normaalista ylläpidosta ja käytöstä, kuten säädöistä ja perushuollosta, normaalista kulumisesta tai tarvittavien lisätarvikkeiden tai -laitteiden hankinnasta.

Toimittaja vastaa vain virheestä josta ilmoitetaan viikon kuluessa toimituspäivästä.

Jos tuote on esim. kokonsa vuoksi vaikea siirtää/toimittaa huoltoon, virheen korjaaminen/huolto tehdään asiakkaan luona tai siten että vioittunut osa toimitetaan toimittajalle. Jos asiakas on ilmoittanut virheestä, ja huolto toteaa, ettei tuotteessa ole toimittajan vastuulle kuuluvaa virhettä, asiakas korvaa toimittajalle tarkistuksesta aiheutuneet kulut voimassa olevan hinnaston mukaan.

Vastuun rajoitukset

Jos korvausvastuu lankeaa toimittajalle edellä esitettyjen ehtojen mukaisesti, eikä virhe johdu asiakkaan huolimattomuudesta, korvaussumma on korkeintaan virheellisen tuotteen ostohinta.

Toimittaja vastaa vain suorista vahingoista. Epäsuoria tappioita, kuten ansionmenetykset ja asiakkaan tiedostojen katoamista ei korvata, eikä myöskään sellaisia vahinkoja, joita toimittaja ei ole voinut etukäteen huomioida, välttää tai selvittää.

Ylivoimainen este

Toimittaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. työtaistelutoimenpiteet, henkilökunnan sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot sekä häiriöt kuljetuksissa. Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli kolme kuukautta, on sekä toimittajalla että asiakkaalla oikeus purkaa tilaus ilman vahingonkorvaus-, viivästys- tai muita seuraamuksia.

Varaus

Pidätämme oikeuden peruuttaa tilaukset siitä huolimatta, että kyseessä on painovirhe, tekninen ongelma tai massatilaukset.

Asiakasviestintä

DeiktiCo Oy voi lähettää asiakkailleen asiakaspalveluviestintää. Hyväksymällä toimittajan tilaus- ja toimitusehdot asiakas hyväksyy asiakaspalveluviestien vastaanottamisen. Tilausosoite ja muut asiakastiedot tallennetaan toimittajan asiakastietojärjestelmään asiakassuhteen ajaksi. Asiakkaalla on koska tahansa tämän jälkeen oikeus ja mahdollisuus kieltäytyä viesteistä.

Sopimuksen siirto

DeiktiCo Oy voi ilman asiakkaan hyväksyntää siirtää oikeuden maksun vastaanottoon voimassa olevien yleisten ehtojen mukaisesti. Toimittajalla on oikeus muuttaa yritysmyyntiin liittyviä tilaus- ja toimitusehtoja julkaisemalla uudet ehdot verkkosivuilla. Jo tehtyä kauppaa koskevia yleisiä ehtoja ei muutoin saa siirtää ilman toisen osapuolen suostumusta.

Erimielisyydet

Erimielisyydet koskien näiden ehtojen tulkintaa ja soveltamista ratkaistaan välimiesmenettelyssä Suomen lakien mukaisesti, mikäli osapuolet eivät pääse muuten keskenään sopimukseen.